Publications

The approval of the contract for the sale of (a part of an) enterprise by the shareholders meeting. In.: Časopis Súkromné právo č. 6-7/2015.

The enterprise as an object of legal relations (is the enterprise a collective issue?). In.: Časopis Právny obzor č. 3/2015.

The effects of an unapproved contract for the sale of an enterprise. In: Právo, obchod, ekonomika II.: Zborník vedeckých prác. – Praha, 2012.

Repayment of the contract on the transfer of an enterprise. In: Právo – obchod – ekonomika: Zborník vedeckých prác. – Košice, 2011.

The resistance of economic law. In: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty: Zborník vedeckých prác. – Košice, 2011.

The subjecting of the enterprise as an unaccepted legal transplant in the Slovak legal order. In: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty: Zborník vedeckých prác. – Košice, 2011.

“Lex Nováky” as a result of the Slovak Republic’s defiance against interference with its interests. In: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty: Zborník vedeckých prác. – Košice, 2011.

The enterprise as a subject of legal relations. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2012, II. časť: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Univerzita Komenského v Bratislave, 2012.