O nás

Naša advokátska kancelária je mladou, dynamicky rozvíjajúcou sa kanceláriou, ktorá s dôrazom na profesionalitu, prostredníctvom progresívnych metód a inovačných postupov, poskytuje svojim klientom právne služby. Medzi našich klientov patria obchodné spoločnosti, rôzni podnikatelia, ale aj fyzické osoby – nepodnikatelia, ktorí hľadajú právnu pomoc.

Aby sme svojim klientom mohli poskytnúť právne služby na tej najvyššej úrovni, aktívne  sa zúčastňujeme na mnohých vedeckých a právnych konferenciách, kde získavame vedomosti o riešeniach aktuálnych problémov. Zároveň blízko spolupracujeme s odborníkmi v rôznych odvetviach, pričom osobitný dôraz kladieme na spoluprácu s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach, kde sme prizývaní do skúšobných komisií na štátnych skúškach, či ako oponenti dizertačných prác.

Našu advokátsku kanceláriu vedie advokát, JUDr. Marián Rušin, PhD., ktorý svoje vzdelanie získal na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde absolvoval bakalárske (Bc.), magisterské (Mgr.), rigorózne (JUDr.) a doktorandské štúdium, počas ktorého pôsobil na Katedre obchodného a hospodárskeho práva, kde získal titul PhD., v odbore obchodné a finančné právo. Svoje znalosti si doplnil na Aristotelovej Univerzite v Solúne a na Viedenskej univerzite, kde absolvoval študijné pobyty. Zároveň sa aktívne venuje publikačnej činnosti, keď publikuje príspevky vo významných časopisoch a vedeckých zborníkoch.